top of page

                                                 Tekoälyn määritelmä

Tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista.

Artificial Intelligence tunnetaan lyhenteenä AI. Se on tekoälyyn pohjautuva tietojenkäsittelyjärjestelmä, joka pyrkii ihmismäiseen ajatteluun. Tietokone tai ohjelma käsittelee alustoille varastoitua tietoa, jonka perusteella ne oppivat, tekevät päätelmiä sekä korjauksia. 

Tekoälylle laadittua kuvausta kutsutaan kehotteeksi, ja mitä tarkempi teksti on, sitä parempi lopputuloksesta tulee. 

bottom of page